میزگرد ایبنا با داوران جایزه مهرگان ادب

خبرگزاری ایبنا: بدون شک خانم لیلا صادقی به‌عنوان کسی که برای نخستین بار وارد چرخه داوری مهرگان شده است، می‌تواند بهتر درباره وجه اعتباری جایزه مهرگان صحبت کند؛ چرا‌که اگر این دوره را کنار بگذاریم، در دوره‌های گذشته زیاد وارد کار داوری نشده است و به‌عنوان یک نویسنده و فعال ادبی می‌تواند دیدگاهش را نسبت به جوایزه ادبی به خوبی مطرح کند.

ادامه مطلب

 • داستان

             

   

 • شعر

          

 • نظریه ادبی و زبانی

       

 • دانلود

بررسی روند شعر دیداری در ادبیات امروز ایران

1. مقدمه: تعریف شعر

انسان نخستین بر این باور بوده که همه‌ی مردم‌ توانایی خواندن نوشتار را ندارند، اما همگی قادر به درک مسائل از طریق تصویر هستند، به همین علت تصویر از دوران کهن تا به امروز دارای اهمیت ویژه‌ای بوده است (ر.ک. گاور،1367: 29)، به‌طوری که «ریشه‌ی شکل‌گیری خط یا زبان نوشتاری نیز در تصویرنگارها و خط تصویرنگار فنیقی یا هیروگلیف مصری» (فیشر[1]، 2004: 90) دانسته شده که درواقع شمایلی بوده و به مرور زمان به خط الفبایی تبدیل شده است. البته ماهیت دیداری نوشتار باعث می‌شود که نوشتار همچنان امکان بازگشت به ریشه‌های تصویری نخستین خود را داشته باشد و این بازگشت در دوره‌ی معاصر به‌واسطه‌ی تلفیق تصویر و خط در شعر دیداری رخ می‌دهد. البته بنا به تعاریفی که در گذشته از شعر ارائه شده، به نظر می‌رسد که شعر در ماهیت خود گفتاری بوده و با اهمیت یافتن نوشتار و بعد از کاربرد خط، رواج صنعت چاپ و به تازگی کاربرد وسیع رایانه و ابزار الکترونیکی در سنت فرهنگی-ادبی، جنبه‌ی دیداری آن نیز به بخشی از شعر تبدیل شده باشد.

 

سولماز نراقی

یکی از جنبه‌های هنر مدرن، تجربی بودن آن است و شعر تجربی، شعری است که شعر را از فرم‌های معمول خارج می‌کند و به فضای تجربه‌ی فرم‌های جدید وارد می‌کند. از آنجایی که تجربه‌های فردی، دارای چارچوب‌های فردی هستند، تعیین قواعد از پیش تعیین شده برای شعر تجربه‌گرا امری ناممکن است، اما یافتن قواعد یک اثر براساس چارچوب‌های ساختاری خود اثر، امری است که چگونگی یک شعری تجربی را ممکن می‌کند. شعر دیداری به عنوان نوعی شعر تجربه‌گرا همچون هر متن دلالت‌مند دیگری به چند صورت معنادار است: نخست «به‌واسطه‌ی نشانه‌های زبانی که به صورت معمول به معنی چیزی هستند و به دلیل دلالت‌مندی متن ادبی که وقتی کلمه‌ای در جایی به‌کار می‌رود، برای حضور آن کلمه در آن جایگاه تعمد خاصی بوده است» (برانت و برانت، 2005: 125) و دیگر به‌واسطه‌ی قرار گرفتن نشانه‌های کلامی در رابطه با نشانه‌های تصویری متفاوتی که این روابط و نه خود نشانه‌ها، به صورت دلالت‌مند منجر به معنی‌سازی می‌شوند.

 

.

سال نو آدم هایی است که یا مبارک می شوند یا نمی شوند

آدم هایتان مبارک باشد

شماره بهار

 

سه شعر

غزاله زرین زاده


 

سه شعر

سهیلا میرزایی


 

سه شعر

بیتا ملکوتی


سه شعر

آرش نصرت اللهی


احلام یقظه

فرزانه قوامی


دو شعر

هنگامه هویدا


شیرجه در عمق...

شهناز عرش


بحثی کوچک

برگردان:

فرشته وزیری

سلام

لیلا صادقی
Leila's Translated Poem

نام:

ایمیل:

«از غلط های نحوی معذورم»، لیلا صادقی

مجموعه شعر - داستان

قابل دانلود

سنگ می نویسم که بشکنم سکوتم را

بگویم اسم من از گلوله عبور می‌کند

برای رسیدن به از گلوی تو

از فریادی که می‌شکافد پیرهنم را

تنم را

من هستم با خونی که فرش می‌شود کف خیابان برای آمدن از تو

مرگ بر دستی که می‌شویی از من

«از غلط های نحوی مغذورم»، لیلا صادقی