داستان دیگران

تعریف مادر - روزبه کمالی

 

روزبه کمالی

بابا همیشه می گفت: بدترین کار اینه کاری رو دوست نداری انجام ندادی. اما مادر می گوید: بابا یک وقتی این جوری نبوده  قبل از این که این طوری بوده طور دیگه ای بوده. بعد ماجرایی را تعریف می کند راجع به خودش و خودشان. سیگار هم می کشد  دودش را فوت می کند به پنجره آن سر اتاق  برود بیرون . و باد هم از تو پنجره می آید تو.  دستش را هم می کشد رو میز خاکستر ها را پخش پلا می کند.

 بعد می گوید: کی فکرش رو می کرد؟ 

در چیزی که تعریف می کند این چیزها هم هست:

این زمان ها: دورۀ شاه، دوره انقلاب، دوره الان، بعد انقلاب، بعد شاید دوباره دوره انقلاب، بعد دوباره دورهالان، بعد انقلاب، چنددفعه دیگر دوره شاه.

این شهرها: تهران، انزلی، دوباره تهران، بندر، دوباره انگار تهران، شاید اصفهان، چند جای دیگر که زیاد مهم نیست.

این محله ها: هفت تیر، شاهپور، قاضیان، انگار دروازه دولت، گلشهر، بعد همش هفت تیر.

و این آدم ها: بابا، بابا،  خودش ، خودش، بابام، خودش، بچه اش، بابام، بابام، بابام، بی بیم، بی بیم ، بابام، بابا، بابا، بابا، بچه اش، بابا، خودش، بابام، بی بیم، بابام، بابام، بی بیم، خودش.

این چیزها: دستگاه تکثیر ، کتلت، لیموناد و پسته، حکم، کهنه بچه، ، ورق، سیگار، اعلامیه، لیموناد مخلوط ویا گرم، حکم، کوکو، شیر خشک، کلت کوچک،گلوله ها مشقی ،کوکو، بی سیم، آبکش، ورق، سیگار، رادیو باند موج قوی، لیموناد، کوکو، ورق، لیموناد مخلوط و گرم،، یک گلولۀ واقعی، آبکش، حکم، و یک رختخواب پیچ .

این کارها: دانشجویی، عاشقی، پخش اعلامیه ، ازدواج، تکثیر، قرض، سرکار نرفتن، سرکار نرفتن، سرکاررفتن خودش، قرض، رفتن خونه بی بیم، اثاث کشی، تکثیر، بازی، بازی، رفتن انزلی، بی کاری، پخش اعلامیه، بی کاری، بازی، زندان شدن، اثاث کشی، پرداخت قرض، سرکار رفتن خودش، سرکاررفتن خودش، سرکاررفتن خودش، اثاث کشی، تظاهرات، رفتن بندر، تظاهرات، تظاهرات، اخراج شدن، تظاهرات، سرکار نرفتن، بی کاری، بازی، بازی، بچه دار شدن، سرکارنرفتن، دوباره بچه دار شدن، رفتن بندر،سرکاررفتن خودش، پرداخت قرض، اثاث کشی، رفتن خونۀ بی بیم، سرکار رفتن خودش، جدایی،  قرض، طلاق.

بعد مادرمی گوید: کی فکرش رو می  کرد؟

سیگار هم می کشد  دودش را فوت می کند به پنجره آن سر اتاق  برود بیرون . دستش را هم می کشد روی میز خاکستر ها را پخش پلا می کند. و باد هم از تو پنجره می آید تو.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شخص لیلا صادقی است و هر گونه استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است