شعر دیگران

روزبه کمالی - نئاندرتال

 

جهت شرکت در فراخوان جایزه گروه «با خانه مان» - بخش شعر

دهانِ بسته و

چشمش باز

رگ  بار نقشه ی شبکیه

زبان قفا به جفا بیرون

گوش ها سرک کشیده بزک کرده

و خواب خوب می خوابد

پرتو پوست

ساطعه از ساطور

: بده به من چیزی نیست

قشر مسطحِ در اعماق

جای ورآمدنش هست

بده به من چیزی نیست

بکش که روی خودم باشم

هرارت حوای درونی

به کجا می رفت؟

.....................................       .........................................................   ....... .......... ........

: نئاندرتال

پوست ضخیمم

هُرم مرا  نکش به توی خودت از بیرون

می میری!

منقرض قانونی

می میری!

می گوید: ................................................................... گ   .....................................................................   و  آ..............................................................    ی ی ی ی ی ی ی          - -  - -   ا.............................................. آآ آ............................---------------ف

که ترجمه شده است:

خواب می‌بینی

که خواب مرا می‌بینی؟

بیا و به تعویذ می کندم پوست

بیا کلمه ی من باش!

صدای راوی فتح است:

چه من-تق مکمله ای    شیرینی

وسایط عادی

امور که در خطوطه ی جاریه.....

پرت می کندم بیرونم

واو     رااااا   گاف می دادند

می گویم:

بیا بیا کلمه ی من باش

بیا و به تعویض یا تعویذ

ای کلمه ی من کو؟

سر می‌کشم که سرکشش بگذارم

پس کوری؟

تو را و بیا

تو را و ادعیه و تعویض می کندم پوست

می گوید:........................ ی .............................. .........................................................................................................................................ا.................................. ر----------------   ر .............................................................اااااااااااااااااااااااااااااا

ترجمه شده:

بیا بیا کلمه ی من باش

و لذت دیده شدن را

به تو بخشیدم

من آن بهانه خویم

همان کلماتم

که تو می‌بافی

بباف و بینداز پشت سرم

نامنزه نظم نمادین

حرف ها که زدن را

سخت می کنند

اشکال متحرک

پرتاب می – نه منهدم شده تا ما

به مرکزی که می گریزد از حواشی من

دور می زند به هوا- حوالی ما

می گویم:

و چه نامعقولی

و چه نامثل همه ناچیز

من غراض- ه ی قانونی

هُرم ورم کرده

می میری!

نئاندرتال

بده بیرون

پوست زخیمت را

می میریم!

صدای راوی فتح است

صدای فاتح راوی :

می خوابید بیداریم

می خواهیم می خوابید

: آیات عظام رمیمیم

زنده زنده ایم می مردیم!

می زنده زنده اید می ریمیم!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شخص لیلا صادقی است و هر گونه استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است