شعر دیگران

حساسیت اصلی - روزبه کمالی

 

روزبه کمالی

از اختلال خلق

خواصش را

از حال می روم و

نمی آیم

حساسیت فصلی

سوزش در  چهار جهت اصلی

سازش در چهار عمل اصلی

و تکه های

کاف

لام

میم

الف

طا

-با غلط املایی

تکرار کنم؟

که جر زده ای

نه از سرش به تهش

و از سرش به تهش

معلق و معقول

اختلال

اختلال خواندن چیزی

که توی سرت شلیک

شیک

شکل گلی از خون

گلوله خون

که نخواندی

شکل فردی خون را

که نفهمیدی

صورت جمعی خون را

راه رفتن با تو

توی این کلمات

روی کله پوکیده

پرگار شده ایم

آبریزش جمعی

آبسوزش چشمی

حساسیت فصلی است

که همان است

همان که حساسیت اصلی است

و خواص چهار عمل اصلی را دارد

و فصل ها

فصل ثابت فصل ها

در هوا که هی هوس است

اثبات می کند

احداث می کند

-       یکی از آن طرفم داد زد

نمی شود که نشنومش:

باور نکنید این هم

هواست این

و کمی رنگی شده است

و کمی چسبناک

طکرار کنم -با غلط املایی با غلط اهدایی؟

رنگی شده است

و کمی چسبناک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شخص لیلا صادقی است و هر گونه استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است