درباره آثار

درباره دو اثر از لیلا صادقی - نوشته: حمید رضا اکبری شروه

 

نگاهی نو در ادبیات داستانی با مخاطبین خاص

کارهای خانم صادقی را که می خوانید تحولی را در ساخت و فرم  احساس می کنید. زبان‌گرا که یک خصلت کاملا پست مدرنیستی است. مولفه‌های پسامدرنیستی مانند: بازی، هرج و مرج، اجرا، بینامتن، ضد تاویل، ضد روایت، روان گسیختگی و... است، که نشانگر این مطلب است که صادقی در روند کارهای خودش کاملا از یک متن برای مخاطب عام فاصله گرفته و هر چه بیشتر به سمت مخاطبین خاص قدم برمی‌دارد.
به اعتقاد من بایستی داستانهای خانم صادقی را فهمید تا خواند. از این منظر که داستانها خود در مسیری سیر می کنند که به گونه ای حرفه ای رمزگذاری شده اند. فرایندهای متنی و بینامتنی نثر نوشتاری این نویسنده در حوزه زبانی به خوبی به خواننده حرفه ای می فهماند که نویسنده به دنبال ابتکاراتی در خور توجه است.
بارت در مقاله «از اثر به متن»  می گوید: «بینامتن که تمام متن را فرامی گیرد - زیرا خود آن متن میان متن یک متن دیگر محسوب می شود - نمی تواند با خاستگاه متن اشتباه شود. جست وجوی «منابع» و «تأثیرات» یک اثر موجب رضایت اسطوره خویشاوندی می شود. نقل قول هایی که متن را شکل می دهند، با وجود این که پیشتر خوانده شده اند، ناشناخته و جدایی ناپذیر هستند، به همین دلیل نقل قول هایی بدون گیومه هستند".»
نگاه نویسنده در شکل گیری داستانهای این دو مجموعه نیز پیوسته است  که تا آخر اگر داستانی را نخوانی به معنا و موتیف های کلامی و حتی حسی متن دست پیدا نمی کنید. من اعتقاد دارم خانم صادقی در شکل داستان هایش برای مخاطبش لذت آفرین تراست.
در «وقتم کن که بگذرم» شخصیت ها با نام جنسیتی شان ذکر می شوند و این خود شگردی محاسبه می گردد برای رمزگشایی معنایی در متن. که کار هر کسی نمی تواند باشد و همانگونه که گفتم لیلا صادقی مخاطب خواص دارد. در متن داستان٬ هر کلمه بار معنایی و احساسی خاص خود را دارد و برای بیان هر حس تنها یک کلمه یا تعبیر وجود دارد و نویسنده همان کلمه را یافته و بکار می برد تا حس مورد نظر به درستی به دیگران منتقل شود.
که در این دو کتاب خانم صادقی با درایت و حساب شده به هر کلمه بار معنایی و ساختمندی را تزریق می کند. در هر حال لیلا صادقی با رویکردی زبانی و کلامی آمده است تا بگوید من متفاوتم.

برگرفته از خبرگزاری آرتنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شخص لیلا صادقی است و هر گونه استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است