جهت شرکت در فراخوان جایزه گروه «با خانه مان» - بخش شعر

کوچه به دنبال لکه‌ای نور به مردمک ها چنگ می زند

حنجره در پنج هجای هر روزه حرام می شود:

"دربست، مستقيم"

طومار سريع السیر تنهایی

مشق تن های روزانه می کند

چرک نويسش نه پاک می شود

نه پاک می شود

نه پاک... زير آسمان، خيابان ها جمع شده‌اند

و

رفتن از هيچ چراغی سبز نمی شود

از تمام سرخ ها

سياه می گذریم

تکه خونی خشک شده

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نام:

ایمیل: