ترجمه مقالات

نشانی الکترونیکی به مثابه هویت فردی:

 

دوفصلنامه علمی پژوهشی زبان و زبان شناسی

سال هفتم، 1391، شماره 12، صفحه 87 تا 114

 

نشانی الکترونیکی به مثابه هویت فردی:

رويكرد زبان‌شناختي به نشاني الكترونيكي

لیلا صادقی، دکتر غلامحسین کریمی دوستان

 

چكيده 

اين مقاله به بررسي چيستي و دلالت‌هاي “نام واقعي” و سپس نام مجازي مي‌پردازد و هدف آن اين است كه با مقايسه‌ی اين دو به تفاوت‌هاي ميان ساخت نام مجازي و واقعي و نيز رابطه‌ی ميان نام مجازي (الكترونيكي) با هويت فردي بپردازد و همچنين ارزش فردي، اجتماعي و فرهنگي پديده‌ی نام‌گذاري مجازي را مورد بررسي قرار‌‌‌ دهد. مبناي داده‌هاي اين پژوهش، پرسش‌نامه‌اي است طراحي شده در 10 سؤال 4 گزينه‌اي كه 222 آزمودني به آن پاسخ دادند و از اين طريق 13 الگوي نامگذاري مجازي استخراج شده است. روش پژوهش توصيفي تحليلي بوده مبني بر اينكه انتخاب هر نام‌گذار

ي به صورت ناخودآگاه از سوي فرد اشاره به نوع نگاه او به مقوله‌ی خود و نيز دلالت بر بخشي از هويت فردي او دارد. در نتيجه، كاركردهای نام در دنياي واقعي و مجازي تفاوت‌هايي دارند، چنانكه در نام‌هاي واقعي، نام به دليل ملازمت در زماني با فرد بر هويت او تأثير مي‌گذارد، ولي در نام‌هاي مجازي، فرد خواسته‌هاي خود را به‌واسطه‌ی نام مطرح مي‌كند و بر نام خود تأثير مي‌گذارد.

كليد واژه ها: نام الكترونيكي، نام مجازي، نام واقعي، هويت فردي، نظام ارجاعي، نظام دلالي

 
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تمامی حقوق این سایت متعلق به شخص لیلا صادقی است و هر گونه استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است